OKNA PCV IGLO5 CLASSIC

OKNA PCV IGLO5 CLASSIC

Z profilu PVC GL SYSTEM o szerokości 70 mm:

▪ 5 – komorowa budowa profilu z uszcz  elnieniem zewnętrznym, zapewnia uzyskanie wysokiego stopnia izolacji termicznej Uw = 0,89 W/(m2K) (w przypadku IGLO5 Classic) oraz Uw = 0,95 W/(m2K) (w przypadku IGLO5),

▪ Standardowy pakiet dwuszybowy o współczynniku Ug=1,0 W(/m2K),

▪ Możliwość wykonania w profilu cienkiego zgrzewu,

▪ W oknach zastosowano okucia MACO MULTI MATIC KS z czopami osadzonymi na całym obwodzie utrudniającymi włamanie,

▪ Wypełnienie wrębu w dolnej części ramy,

▪ Możliwość zastosowania wkładki patentowej oraz klamki dwustronnej w oknach i drzwiach balkonowych IGLO 5 Classic,

▪ Dostępna bogata kolorystka - 29 folii Renolit.